Polityka prywatności

Definicje

 • Cookies (pliki cookies) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika za pośrednictwem których korzysta on ze stron internetowych sklepu.
 • RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Sklep – prowadzony przez TELTRONIC sklep internetowy działający pod adresem sklep.teltronic.pl sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:

 

 1. Administrator danych osobowych (ADO)

 

Administratorem danych osobowych (ADO) użytkowników sklepu internetowego działającego pod adresem sklep.teltronic.pl jest Teltronic z siedzibą w Łodzi (93-228 Łódź) przy ulicy Ossendowskiego 6a; wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 7292685289, REGON: 366260460, zwana dalej Teltronic. adres e-mail: info@teltronic.pl

 

 1. Inspektor Ochrony Danych

 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem info@teltronic.pl

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

Administrator przetwarzane dane osobowe w celu:

 

 1. świadczenia usługi drogą elektroniczną, prowadzenia konta Użytkownika sklepu internetowego działającego pod adresem sklep.teltronic.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. sprzedaży produktów oferowanych przez sklep internetowy działający pod adresem sklep.teltronic.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. zapewnienia właściwej obsługi użytkowników Sklepu, w szczególności w ramach komunikacji z użytkownikami w ramach procesu realizacji zamówień (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 4. obsługi składanych przez użytkowników reklamacji, zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Teltronic – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 6. obsługi zgłoszeń i zapytań podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, korespondencji w ramach formularzy elektronicznych. Udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Teltronic– (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. w celach analitycznych (np.: optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, logów technicznych aplikacji; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i po sprzedażowej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Teltronic – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 

 1. Odbiorcy danych
 1. Osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;
 2. Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
 3. Spółki powiązane z Administratorem – spółki z grupy kapitałowej;
 4. Podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa;
 5. Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, operatorzy płatności internetowych
  •  
 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

 

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC zapewniający odpowiedni stopień ochrony stwierdzony decyzją Komisji Europejskiej na podstawie dyrektywy 95/46/WE w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA

 

 1. Okres przechowywania danych
 1. Dane osobowe związane z realizacją umowy kupna-sprzedaży i wykorzystywania urządzenia będą przetwarzane przez okres związany z realizacją umowy, a także realizacją praw stron wynikających z istoty umowy.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku braku wycofania zgody, do momentu zakończenia realizacji tej usługi przez Administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane w związku z zadaniem pytania przechowywane są, w zależności od charakteru zapytania albo przez okres obsługi umowy kupna-sprzedaży, albo przez okres niezbędny do udzielenia osobie ostatecznej odpowiedzi.
 4. Dane osobowe przetwarzane w związku z dochodzeniami roszczeń w związku z wykonywaniem umowy przetwarzane są przez okres trwania roszczenia,
 5. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, przetwarzane są przez okres wynikający z przepisów prawa
 6. Dane osobowe przetwarzane będą maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

 

 1. Twoje prawa
 1. do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 3. do przeniesienia danych osobowych;
 4. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnej formie, w tym za pośrednictwem wskazanego poniżej adresu mailowego dedykowanego dla Inspektora Ochrony Danych); cofnięcie zgody jest możliwe w każdej chwili i może nastąpić w drodze mailowej na adres: info@teltronic.pl
 5. do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 •  
 • Przysługuje Ci prawo

Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

 

 •  
 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 

Przekazanie danych osobowych przez użytkownika Sklepu jest dobrowolne, nie mniej jednak ich brak może uniemożliwić obsługę procesu realizacji zamówienia.

 

 1. Ochrona przetwarzanych danych osobowych

 

Przetwarzanie danych osobowych następuje w zbiorze danych osobowych, który jest traktowany jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe na użytek Sklepu, będące pracownikami Administratora, posiadają stosowne upoważnienia wydane stosownie do art. 29 RODO oraz podpisały oświadczenie o zachowaniu danych osobowych w poufności.

Odwiedziny. Aplikacje Sklepu zbierają w sposób automatyczny tzw. logi systemowe (m.in. datę i czas wizyty, adres IP), wykorzystywane dla celów administracji serwerami serwisu, a także do prowadzenia statystyk.

Inne strony Internetowe W ramach standardowych mechanizmów funkcjonujących w Internecie, na stronach Sklepu mogą być prezentowane odsyłacze prowadzące do stron zewnętrznych. Za ochronę danych osobowych w serwisach zewnętrznych oraz publikowane tam treści odpowiadają wyłącznie podmioty prowadzące te strony.

Gwarancje bezpieczeństwa ADO gwarantuje należytą ochronę danych osobowych, przechowywanych w Sklepie oraz w ramach realizacji usług marketingowych za pośrednictwem.

Stosowane zabezpieczenia - zgodne z wysokim standardem technologicznym oraz aktualnym ustawodawstwem dotyczącym ich ochrony - zapewniają pełne bezpieczeństwo wszystkich informacji dotyczących danych osobowych użytkowników Sklepu, historii ich aktywności na stronach Sklepu oraz danych uzyskanych w drodze ankiet, formularzy oraz korespondencji elektronicznej.

Ochrona transmisji Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

Pliki Cookies Aby zapewnić poprawne i sprawne realizowanie transakcji i funkcjonowanie usług Sklepu, wykorzystywane są tzw. cookies – pliki zapisywane na dysku użytkownika. Umożliwiają one jego rozpoznanie przy ponownym połączeniu, a także gromadzenie informacji o tym w jaki sposób korzystał ze Sklepu m.in. jakie serwisy odwiedził, jakie materiały obejrzał, w jaki sposób do nich dotarł. Zbieranie tych informacji umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty Sklepu do potrzeb naszych użytkowników. Warto pamiętać, że pliki cookies umożliwiają nam poznanie preferencji użytkownika, ale nie na ustalenie, kim w rzeczywistości jest. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej poprzez zmianę poziomu ochrony - aż do całkowitego blokowania plików cookies. Procedury zmiany ustawień dla poszczególnych przeglądarek znajdują się na stronach:

 

 • Internet Explorer
 • Google Chrome
 • Firefox
 • Opera
 • Safari

 

Warto jednak pamiętać, że to właśnie pliki cookies odpowiadają za zapamiętanie ustawień użytkownika w ramach Sklepu. Dane pozyskane przy pomocy plików cookies w Sklepie w szczególności wykorzystujemy do:

 1. procesu rejestracji i obsługi użytkownika - poprawnego rozpoznawanie użytkownika po zakończeniu procesu autoryzacji oraz autouzupełniania pól formularzy podczas procesu obsługi zamówień
 2. Procesu konfiguracji serwisu - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. generowania statystyk popularności serwisu i zbierania danych za pośrednictwem narzędzi analitycznych tj. Google Analytics.
 4. celów reklamowych tj. popularyzacja serwisu w portalach społecznościowych

 

 1. Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl